Cześć!

Publikuję niniejszą Politykę Prywatności, żeby wyjaśnić Ci zasady oraz sposób, w jaki przetwarzam i wykorzystuję informacje o użytkownikach tej strony i moich klientach. Przeczytasz tutaj:

 • Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
 • Jakie dane przetwarzam?
 • W jakim celu przetwarzam dane?
 • W jaki sposób dane osobowe są zabezpieczone?
 • Jak długo przechowuję dane osobowe?
 • Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?
 • Komu udostępniam dane osobowe?
 • Czy dane są przekazywane poza EOG?

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Anną Prończuk-Omiotek, działającą w ramach firmy Benfi Media Patrycjusz Omiotek, NIP 9222946722.
To Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane. W sprawie przetwarzania danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt
e-mail: kontakt@annapronczuk.pl


Jakie dane osobowe przetwarzam?

Na stronie AnnaPronczuk.pl zbieram dane w następujący sposób:

Newsletter Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail razem z darmowymi treściami, na które się zapiszesz. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera pisząc na podane wyżej adresy.
Kontakt
Informacje, które mi podajesz wysyłając do mnie mail czy wiadomość zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie czy reklamację.

Dane jakie przetwarzam w związku z realizacją usług to: imię, nazwisko, adres e-mail.

Podczas Twojej aktywności na www zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. typ przeglądarki internetowej.

W jakim celu przetwarzam dane osobowe? 

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. realizacji umowy o świadczenie usług między mną a Tobą lub zmierzające do jej podpisania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty, albo zaproponowania ci szkolenia lub w celu utrzymania i rozwijania z Tobą relacji biznesowych oraz w innych celach, które są moim prawnie uzasadnionym interesem np. niezbędne czynności w celu wykonania umowy z Tobą, zarządzanie, wewnętrzne raportowania, analizy czy ocenę jakości moich usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. weryfikacji tożsamości (osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).


W jaki sposób zabezpieczam dane osobowe?

Dokładam wszelkich starań, żeby dane przechowywane przeze mnie były bezpieczne:

 • korzystam z szyfrowania sprzętowego,
 • komunikacja między serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer),
 • bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych,
  szkolę moich pracowników i współpracowników i każdy, z kim podejmuję współpracę wie w jaki sposób zarządza się w mojej działalności danymi osobowymi, zapoznaje się z dokumentacją, stosowanymi przeze mnie procedurami i jest zobowiązany do ich przestrzegania, a także zachowania w poufności danych, jeśli je przekazuję,
 • wybieram takich współpracowników, którzy dają gwarancję przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wdrożyli u siebie odpowiednie zabezpieczenia.

Jak długo Twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
– gdy udzieliłeś zgody (np. na darmowe treści czy newsletter) – do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,

 1. W przypadku, gdy dane dotyczą zawartej między nami umowy (np. na szkolenie), to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 2. W celach podatkowych i sprawozdawczych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującym prawem.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych, wówczas mogę je przetwarzać do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z tych praw, napisz do mnie mail kontakt@annapronczuk.pl lub skontaktuj się z administratorem za pomocą formularza kontaktowego.

Kiedy uznasz, że przetwarzanie danych przeze mnie narusza przepisy prawa, możesz skierować skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniam dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, np. agencjom marketingowym, firmom szkoleniowym, przewoźnikom, oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Benfi Media Patrycjusz Omiotek, na podstawie zawartych ze mną umów.

Zapewniam przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z administratorem ze zobowiązaniem do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych, które im przekazuję. Dane osobowe osób zadających pytania o szkolenia innych firm mogę przekazać tym firmom.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością mogę korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (choćby z narzędzi internetowych np. Google), jednakże zawsze, zanim skorzystam z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, zawieram z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO lub korzystam z usług podmiotów które dają gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.